Illustration med två bollar på balansbräde

Seminarium 1/2024 - välmående

Välkommen till en seminarie-eftermiddag kring välmående

Vi träffas på Alandia kultur och kongress onsdagen den 6 mars 2024 kl 12.00. 

Länk till anmälningsblankett https://bit.ly/seminarium1_2024. Kostnaden för eftermiddagen är 20 euro och summan är bindande efter att anmälningen stänger den 27 februari. 

Programmet, som är uppdaterat med vilka rum föreläsningarna hålls, hittar ni under bilagor liksom ett schema över vilka målgrupper föreläsningar primärt vänder sig till. Det är fritt att välja en föreläsning som inte exakt motsvarar den målgrupp du jobbar med om föreläsningsinnehållet är lockande. För er som mest arbetar med elever i åk 4 -5 kan välja de spår ni uppfattar som mest relevant.

Observera att platserna är begränsade!

Nedan kan du läsa om de olika föreläsarna, vilka de är samt föreläsningsinnehåll.

Barn och ungas psykiska välmående, trender och bakomliggande faktorer - keynote med Kristian Wahlbeck 12.10 - 13.00

Målgrupp: samtliga

Om föreläsaren:
Kristian Wahlbeck är psykiater och psykoterapeut, och ledande sakkunnig vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf. Han är gästforskare vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) och har bidragit till den Svenskspråkiga ungdomsbarometern.

Foto på Kristian Wahlbeck

Ökade stödbehov bland barnen - vad kan vi som professionella göra? med Merja Koponen 13.10 - 14.00

Innehåll
Arbete inom barnomsorg och skolor har blivit mer utmanande. Flera barn behöver mera stödåtgärder och barnens illamående syns bättre. Under föreläsningen lär du dig 
-    Vilka orsaker kan ligga bakom utvecklingen? 
-    Hur påverkar utvecklingen personalen? 
-    Vad kan vi göra för att underlätta situationen?

Målgrupp: Barnomsorg - åk 1 - 4 samt ledare

Om föreläsaren
Merja Koponen är VD i Oy Lanupe SolidPro Ab, sjukskötare Högre YH (psykiatri), psykoterapeut och neuropsykiatrisk coach). Merja har arbetat länge med människor med utmanande beteende samt samarbetat aktivt med skolor. Hon har tillsammans med skolor utvecklat Tänk om -arbetssättet som hjälper skolorna och bildningssektorn att utveckla verksamhetskulturen så att det blir lättare att hantera utmanande elever.

Foto på Merja Koponen

Droger, missbruk och kännetecken med Christian Wentzel 13.10 - 14.00

Innehåll
Hur prata med ungdomar om rusmedel? Vad är det vi vuxna bör ta i beaktande? Vad är situationen gällande unga och rusmedel just nu?

Målgrupp: åk 5 - 9, gymnasiet, högskolan samt ledare

Om föreläsaren:
Christian Wentzel har i över 20 år träffat elever och föräldrar runt om i Svenskfinland i diskussioner om rusmedel. Att tala om rusmedel med ungdomar kan vara utmanande, och vuxenvärlden måste klara av att vässa sina argument.

Christian är verksamhetsledare vid Aseman Lapset – Stationens Barn. Det grundläggande uppdraget för Stationens Barn r.f. är att främja en trygg uppväxt för barn och unga, familjers välbefinnande och att bekämpa marginalisering. Organisationens verksamhet styrs av öppenhet, mänsklighet och närvaro, och ett av dess syften är att utöka vuxen närvaro i de ungas vardag.

Fotografi Chrstian Wentzel

Barn som far illa med Rasmus Ahlgren, 13.10 - 14.00 

Innehåll
Under föreläsningen få ni veta mer om vilka barn som är mest utsatta för olika former av våld och vanvård, och hur och till vem barn tenderar att berätta om saker de varit med om. Vi kommer att fundera på hur man kunde sänka på tröskeln för barn att ta upp saker med sin lärare och gå igenom hur man skall agera då ett barn plötsligt berättar något som får en att misstänka att barnet blivit utsatt för våld både under situationen och efteråt. 

Målgrupp: Barnomsorgen - åk 4 samt ledare

Om föreläsaren
Rasmus Ahlgren jobbar som psykolog vid HUS Rättspsykologiska enhet för barn och unga. I sitt jobb hjälper han polisen med att utreda misstänkta brott mot barn och unga, främst misstänkta fall av misshandel eller sexuellt utnyttjande. Han intervjuar också barn, skriver expertutlåtanden om olika fall och fortbildar olika myndigheter som har med barn och unga att göra. 

Foto på Rasmus Ahlgren

Ett hållbart självledarskap genom MOTIVATION 3.0 med Jana Söderberg, 14.10 - 15.10

Innehåll:
Föreläsningen handlar om hur man får tankarna och hjärnan på sin sida och hur man vårdar sin hjärna på bästa långsiktiga sätt.
Under föreläsningen behandlas tar bland annat ämnen som hur vår inre motivation egentligen fungerar, om mänskliga drivkrafter och hjärnas genetiska kortsiktighet, hur energi smittar och hur vi påverkar varandra i arbetsmiljön. Du får också höra om hur man effektivt kan fokusera och myten om multitasking och simultankapacitet liksom om tankens kraft och vikten av ett GROWTH mindset.

Målgrupp: Barnomsorg - åk 5 samt ledare

Om föreläsaren
Jana är verksamhetsansvarig på Motivationslyftet och har en bakgrund som civilekonom, psykoterapeut, coach och idrottare i Tyskland, USA och Sverige. Genom det har Jana en unik kunskap om människans förmåga till självmotivation och självledarskap. Hon delar med sig av denna kunskap som föreläsare, författare och coach inom personlig utveckling och mental träning. Hennes fokusområden är neuroledarskap och neurokommunikation samt personlig hållbarhet, ämnen som är mer aktuella än någonsin.

Foto på Jana Söderberg

Samspelskompetens som grund för god arbetsmiljö och resiliens med Camilla Vahlberg 14.20 - 15.10

Innehåll
Hälsa, välmående och kvalitet hänger ihop. Föreläsningen lyfter viktiga aspekter av kvalitet i samarbete och dess påverkan på resultat och relationer mellan vuxna. För hållbara arbetslag synliggörs några konkreta redskap för att främja hållbart samarbete inom arbetslag och övervinna utmaningar. Camilla vägleder genom teoretiska insikter, praktiska exempel och engagerande övningar för att skapa en djupare förståelse för samarbetets dynamik.

Målgrupp: barnomsorg, åk 1 - 4, ledare

Om föreläsaren
Camilla Vahlberg är föreläsare, hälsocoach för balans & välbefinnande samt författare till boken Det hållbara arbetslaget, som handlar om framgångsrikt samarbete bl. a. genom självledarskap och självkännedom. Camilla har över 30 års passion i den svenska förskolan. Utifrån en mångsidig bakgrund som specialpedagog, förskollärare, förskolechef och hälsocoach, delar hon kunskap om att skapa hållbara förändringar i arbetsgrupper och individers liv. På webbplatsen www.camillavahlberg.se hittar du mer information om Camilla och där hittar du också hennes bok "Det hållbara arbetslaget. Samspel och Självledarskap i förskolan".

Foto på Camilla Vahlberg

Sociala medier och ungas psykiska ohälsa - vad vet vi? med Sissela Bergman Nutley, 14.20 - 15.10

Innehåll
Föreläsningar tar upp forskningen kring sociala medier och hälsa och ger också exempel på hon arbetar i svenska skolor med detta. 

Målgrupp: åk 5 - 9, gymnasiet, högskolan samt ledare

Om föreläsaren
Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt under vilka förutsättningar vi kan optimera vårt fokus och om det går att påverka genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet, psykiskt välbefinnande och relationen till digitala medier. Hon är drivande inom skolprogrammet Det syns inte - hur man mår  som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos unga och är författare till boken Distraherad - hjärnan, skärmen och krafterna bakom (Natur & Kultur, nyutgåva 2022) och medförfattare till boken Hälsosegrar (Norstedts, 2021). Du hittar mer information på hennes webbplats sisselanutley.com.

Foto på Sissela Nutley

ADHD och autismspektrum, bemötande i skolan med Merja Koponen, 15.20 - 16.05

Innehåll
Har du elever i din klass med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)? Kom och lyssna på info om ADHD och autismspektrum. Du lär dig konkreta tips om hur du kan stöda elever med NPF i skolan.

Målgrupp: förundervisning - åk 4 samt ledare

Om föreläsaren
Merja Koponen är VD i Oy Lanupe SolidPro Ab, sjukskötare Högre YH (psykiatri), psykoterapeut och neuropsykiatrisk coach). Merja har arbetat länge med människor med utmanande beteende samt samarbetat aktivt med skolor. Hon har tillsammans med skolor utvecklat Tänk om - arbetssättet som hjälper skolorna och bildningssektorn att utveckla verksamhetskulturen så att det blir lättare att hantera utmanande elever.

Foto på Merja Koponen

Vad är arbetsmiljö och varför är det viktigt? med Camilla Forsberg, 15.20 - 16.05

Innehåll
En sund arbetsgemenskap främjar engagemang, produktivitet och välbefinnande hos de anställda och alla dessa faktorer samverkar för att skapa en positiv arbetsmiljö. Camilla delar med sig av sin praktiska erfarenhet kring arbetsmiljö och hur hennes organisation jobbat med arbetsmiljön vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Camilla erhöll också pris för årets utvecklare av positiv arbetsmiljö vid Åbo Akademi 2023. Du kan läsa mer om detta på Åbo akademis webbplats.

Målgrupp: skolledare och daghemsföreståndare

Om föreläsaren
Camilla Forsberg är fortbildningschef för verksamhetsområdet pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Camilla har mångårig erfarenhet av att leda utbildningsplanering och lärarfortbildning, med särskilt fokus på ledarskap. Hon har tidigare arbetat som klasslärare.

Foto på Camilla Forsberg

ANDTS-trender på Åland och i Europa - statistik och fakta, med Michaela Karlsson-Kronström, 15.20 - 16.05

Innehåll
Under föreläsningen får ni höra om alkoholbruks- och narkotikautvecklingen under senar åre både på Åland och i Europa samt i vilken omfattning cannabis förekommer och används hos oss. Nya trender så som vitt snus, vape, boffning, lustgas lyfts liksom drogläget just nu.  

Målgrupp: Målgrupp åk 5 - 9, gymnasium, högskola samt ledare

Om föreläsaren
Michaela Karlsson-Kronström arbetar som projekledare vid Folhälsan på Åland med frågor som rör ANDTS. 

Foto på Michaela Karlsson Kronström