Testning av itslearning lärplattformen

Är du som lärare intresserad av att testa Itslearning under hösten? Hör av dig i så fall till din skolledare/skoldirektör eller till Carola Eklund. Det ordnas en introducerande pedagogisk workshop 28 maj och en workshop innan skolstart (11.08) om hur du tar i bruk lärplattformen för egna elever. För mer information, kontakta din skolledare eller Carola Eklund