Utbildning.ax

är utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregerings webbplats med pedagogiska resurser och material för dig som jobbar inom skola och barnomsorg på Åland

Ikoner
illustration av glad och

Seminarium 1/2024 - välmående

Detaljerat program samt anmälningsblankett för seminariet kring välmående 6.3.

illustration: människor som använder en bok som bro

Resurser och stöd för lärare

Här hittar du information som direkt eller indirekt kopplar till uppdragen i de åländska läroplanerna

Illustration: människor på ett tangetbord

Digital kompetens

Här kan du ta del av stödmaterial för digital kompetens i skolorna

Nyheter

Seminarium 1/2024 kring välmående - kom ihåg anmälan!

Utbildningsbyrån bjuder in samtliga anställda inom barnomsorgen, grundskolan, landskapets skolor, Högskolan på Åland samt fria bildningen till ett seminarium kring välmående:  När - 6 mars med start...

Nordplus för en grönare framtid - seminarium

Välkomna alla lärare och övrig personal som arbetar med elever och studerande kring gröna frågor och hållbarhet till ett online-seminarium den 28 maj 13.00 - 16.00 (CET) på temat grön och hållbar...

Mediekunskapsveckan 5 - 11 februari

Snart är Mediekunskapsveckan - kampanjen här igen och lärare kan tillsammans med sina elever eller studerande aktivt arbeta med frågor som är förknippade med mediekunskap. Det svenska materialet...

Seminarium kring välmående 6 mars

Snart öppnar anmälningen till seminariet kring välmående som hålls den 6 mars på Alandica. Håll ögon och öron öppna de närmaste dagarna så ni inte missar att anmäla er. I år kommer platserna delvis...

Norsplus ansökningsrunda 2024

Ni har väl inte glömt att deadline för inlämning av Nordplus-ansökningar är den 1 februari 2024?  På Nordplus webbplats hittar ni all information ni behöver! Ni vet väl också att ni kan hitta...

HBTQIA handlingsplan

Alla på Åland ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För att nå dit antog Ålands landskapsregering en handlingsplan för hbtqia-personers...

Seminarium kring arbetslivets kompetensutveckling

Ålands landskapsregering och Ålands yrkesgymnasium bjuder in till kostnadsfritt seminarium med möjlighet att diskutera kompetensutveckling med inbjudna experter från företag i Finland och Sverige....

Kalender

Temaeftermiddag Välmående

-
Alandica kultur och kongress

Fortbildningshelhet digital kompetens modul 2 för lärare

-
Lagtinget/mötesrum Sälskär

Finlandssvenska vägledardagar 2024

-
Regionförvaltningsverket i Helsingfors

Nordplus för en grönare framtid - seminarium

-
Online-seminarium

Information om Erasmus+/Nordplus -programmen

-
Åbo