Aktuella projekt

Utbildnings- och kulturavdelningen har ofta egna eller är delaktiga i olika typer av projekt.

  • Vuxenutbildning på distans - IFOUS forsknings- och utvecklingsprogram
  • Gymnasieutbildning för alla - ett utvecklingsprojekt för att ganska lagstiftningsbeho, tydliggöra kommuners, myndigheters och skolors uppdrag och utveckla strukturer, arbetssätt och rutiner genom samverkan mellan berörda myndigheter.