Åland 100

Åland 100

År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Under jublilemumsåret ska vi fira, hedra och värna den åländska självstyrelsen. Jublileumsåret startar på självstyrelsedagen den 9 juni år 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången. Under jublieumsåret blickar vi framåt och för fram Åland som en förebild inom områdena demokrati, fred och hållbarhet.

Även skolorna på Åland kan vara med i firande och utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering har skickat ut en skrivielse till med en önskan om att de på något sätt uppmärksammar firandet. Läs mera nedan

Flera evenemang arrangerade av utomstående aktörer som riktar sig till skolorna hittar ni till höger under Evenemang.