Åland 100

(Sidan är under uppbyggnad)

År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Under jublilemumsåret ska vi fira, hedra och värna den åländska självstyrelsen. Jublileumsåret startar på självstyrelsedagen den 9 juni år 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången. Under jublieumsåret blickar vi framåt och för fram Åland som en förebild inom områdena demokrati, fred och hållbarhet.

Även skolorna på Åland kan vara med i firande och därför kommer vi här att samla information som rör skolorna i deras arbete. 

 

Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 27.4.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.