Åland 100

År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Under jublilemumsåret ska vi fira, hedra och värna den åländska självstyrelsen. Jublileumsåret startar på självstyrelsedagen den 9 juni år 2021 och fortsätter fram till den 9 juni 2022, då det är exakt 100 år sedan landstinget (det som numera är lagtinget) sammanträdde för första gången. Under jublieumsåret blickar vi framåt och för fram Åland som en förebild inom områdena demokrati, fred och hållbarhet.

Även skolorna på Åland kan vara med i firande och utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering har skickat ut en skrivielse till med en önskan om att de på något sätt uppmärksammar firandet. Läs mera nedan

 

Ålandsveckan

Under perioden 21-25.3 2022 kommer Åland vara tema i finländska skolor - Skolveckan Åland 100. Veckan kommer att omfatta fem teman där Åland behandlas ur olika perspektiv. För skolor på Åland är det möjligt att delta i evenemangen under veckan eller till exempel inleda vänklassverksamhet inom temat Åland 100.

I samband med skolveckan har ett omfattande materialpaket samlats ihop och finns tillgängligt för alla skolor. En stor del av materialet lämpar sig även att ta upp i undervsiningen i de åländska skolorna.

I den bifogade flyern hittas mer info och länkar till materialet.  

 

Publicerad 27.4.2020
Uppdaterad 15.9.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.