Nu finns det planer på att Dialog 2022 ska hållas den 2 - 3 februari! Planera in dagarna i era kalendrar och lämna gärna tips på teman och föreläsare till utbildningsbyrån!