Dialog 2023

Dialog 2030 är över och utbildningsbyrån tackar alla deltagare som kom och lyssnade till våra föreläsare!

Totalt var det 160 personer anmälda (jmf. ca 250 under tidigare år innan pandemin). Vi hade 17 föreläsare fördelade på två dagar och hälften av dessa föreläste två gånger, dvs. en gång per dag.

De flesta föreläsarna kommer att dela med sig av sina presentationer. Flera av dem delas endast med de deltagare som deltog i den specifika föreläsningen men några kommer också att läggas upp här på vår webbplats under Material från fortbildningar/seminarier 

Information om föreläsarna finns i vår blogg.