Dialog 2023

Seminariet Dialog 2023 kommer att äga rum 7 - 8 februari. Planeringen är i full gång och vi hoppas kunna presentera ett program i mitten av december. Då öppnas också anmälningen.

Via Dialog 2023 erbjuder utbildningsbyrån också i år ett varierat smörgåsbord av inspiration! Vi har fokuserat på inspiration rörande

Keynotes: 

  • personalens, barns, ungdomars och vuxnas välmående
  • medie- och informationskunnighet inbegripet källkritiskt för hållningssätt, hur information skapas, sociala medier, hållbar utveckling, AI inom skolsektorn och infodemin 

Specifika föreläsningar, bl.a.

  • Berättandets pedagogik
  • Samundervisning
  • Medkänslans pedagogik
  • Likabehandling och delaktighet
  • Rörelse i skolan
  • Värdeskapande lärande
  • Skolnärvaro och hantera skolövergångar
  • Motivation, engagemang och disengagemang

Ytterligare föreläsningar kommer ännu att komma

Utbildningsbyrån bjuder in alla alla inom utbildningssektorn, från högskolan på Åland till barnomsorgen och från tjänstemän till politiker. Utöver dessa bjuds också deltagare från våra närområden in. 

Vi kommer fortlöpande att presentera våra föreläsare under vår Blogg som ni hittar högst upp i menyn.

Publicerad 23.11.2022
Uppdaterad 23.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.