Temaeftermiddag Välmående

-
Alandica kultur och kongress

Fortbildningshelhet digital kompetens modul 2 för lärare

-
Lagtinget/mötesrum Sälskär

Finlandssvenska vägledardagar 2024

-
Regionförvaltningsverket i Helsingfors

Nordplus för en grönare framtid - seminarium

-
Online-seminarium

Information om Erasmus+/Nordplus -programmen

-
Åbo