Lämna synpunkter på sidan

Vi försöker se till att informationen är uppdaterad och korrekt, men fel kan förekomma. Beskriv din synpunkt eller felet du upplever så tydligt som möjligt och klicka sedan på skicka för att skicka in felrapporten. Fel som kommer till vår kännedom kommer vi att försöka rätta till.

Publicerad 15.6.2017
Uppdaterad 15.6.2017

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.