Åländska föreläsare under Dialog 2020

Vi har i år igen glädjen att få ha med flera åländska föreläsare under Dialog-seminariet. I ett tidigare blogginlägg har vi presenterat Ann-Christina Kjeldsen men nu kan vi presentera de övriga:

Katarina Halme-Wiklund

Katarina kommer inledningsvis att berätta om både processen, innehållet i den nya läroplanen för grundskolan på Åland och tankarna bakom strukturen i de olika ämnesdelarna. Hon kommer också att beröra elevsyn, nyckelkompetenserna och helhetsskapande undervisning.

Katarina kommer att leda de ämnesgruppsdiskussioner som kan ses som en fortsättning på diskussionerna under Kick-offen innan skolstarten i augusti. Dessa diskussioner utgår dels från James Nottinghams tankar, från Torkel Klingbergs alternativt Chrisoph Treier inledande föreläsningar under Dialog samt från Katarinas föreläsning om den nya läroplanen. Katarina föreläser båda dagarna under Dialog 2020. 

 

Tony Jansson

Tony har under många år arbetat som klasslärare i grundskolan på Åland och under sin tid har han alltid arbetat för att utveckla sin undervisning. Som ett led i detta har han även digitaliserat många delar av sin undervisning och gjort den mer lättillgänglig för eleverna. Som ett redskap i detta har Tony redan många år använt sig av lärplattformar. Han var den första som tog i bruk Itslearning när den för ca 1,5 år sedan kunde användas i de åländska skolorna. Tony är också top-administratör för Itslearning i grundskolorna på Åland. Under sin föreläsning på torsdagen under Dialog 2020 kommer han att berätta hur han gör när han använder Itslearning.

 

 

 

Elever från Vikingaåsens skola

Tre elever från Vikingaåsens skolas åk 6 har under senhösten arbetet med CRAFT-metoden i ett nordiskt elevsamarbete kallat Nordic@BETT. Målsättningen är att elever samarbetar över de nordiska gränserna och att de till sin hjälp använder digitala verktyg i kontakten med varandra, i sin planering och när de presenterar sina lösningar. Resultatet av samarbetet kan blir en resa till London för att där presentera sin idé under BETT-mässan. Problemställningen rör i år hållbarhet i närområdet. Förutom att eleverna presenterar hur de arbetat med problemställningen berättar också Carola Eklund och läraren Siw Kyrkslätt om CRAFT-metoden och hur det är att jobba i ett CRAFT-projekt. Tillfället är på torsdag under Dialog 2020.