Anmäl dig till föreläsning av Ulla Thorslund: Unga sexualförövare på nätet och i den fysiska miljön – så kan vi upptäcka och förebygga brottslighet.

Rädda Barnen och Ålands landskapsregering bjuder tillsammans med Fältarna in till en föreläsning som ger dig verktyg till att arbeta förebyggande i den miljö där du möter barn och unga.

Ulla Thorslund är legitimerad psykolog, föreläsare och expert på unga sexualförövare. Hon kommer att prata om barn och ungas sexualitet på nätet och i den fysiska miljön, hur vi kan se signaler och arbeta förebyggande. Vad är ett offer och vad är en förövare?

Föreläsningarna passar för pedagoger, skolpersonal, fritidssektorn och alla viktiga vuxna som möter barn i yrket, på fritiden eller i vardagen.

Föreläsningen sker i två omgångar:

Torsdag 1 september kl. 18.30-20.00 - Kvällen riktar sig till personal inom barnomsorg, fritidssektorn, föreningar, föräldrar och andra viktiga vuxna i barns och ungas närhet.

Fredag 2 september kl. 9-11.00  - Förmiddagen riktar sig särskilt till ledare, lärare och personal i grundskola, Ålands gymnasium, Ålands folkhögskola. Föreläsningen har fokus på att skapa en trygg lärmiljö.

Planerar du att delta på föreläsningen fredagen den 2 september finns möjlighet till frukostmingel från kl 8.30 om du anmäler dig senast den 25 augusti.

Anmäl dig till föreläsningen här https://raddabarnen.ax/evenemang/forelasning-unga-sexualforovare-pa-natet/