Anmäl dig till Kickoff 2019

Den 12 augusti hålls Kickoff 2019 för grundskolan och den preliminära anmälningen har varit öppen sedan en månad tillbaka. Anmälningstiden har nu förlängts för att så många som möjligt ska hinna anmäla sig före man går på sommarlov.

Genom att anmäla dig och fylla i ditt önskemål för gruppindelning under eftermiddagen försäkrar du dig om en plats i den ämnesgrupp du önskar (alla kommmer att kunna vara med oberoende men kanske hamna i en ämnesgrupp man inte känner sig tillhörig i) och samtidigt underlättar du vårt planeringsarbete med dagen.

Så om du är lärare och kommer att jobba i någon skola på Åland under nästa läsår och ännu inte har anmält dig till Kickoff 2019 ska du klicka på länken nedan och göra ditt gruppval nu. 

https://link.webropolsurveys.com/S/B94DB0980E879362

Publicerad 7.6.2019
Uppdaterad 7.6.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.