Anmälning öppen till fortbildning i positiv psykologi

Anmälningen till Styrka, glädje och medkänsla utbildning inom välbefinnande och positiv psykolog riktad till personal inom grundskolan går ut den 30.8.2021. Fortbildningshelheten är en grundkurs som erbjuds för andra gången till skolpersonal och delfinansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Anmälning görs via https://www.open.ax//

För att fortbildnings ska starta behövs ett tillräckligt antal deltagare.

Fortbildningshelheten handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både elever och pedagoger genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi och pedagogik.

Positiv psykologi handlar om att stärka mentalt välbefinnande och resurser. Den positiva pedagogiken är positiv psykologi applicerad inom utbildning. Det handlar om att stöda alla barn och unga att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra.

Anti-mobbningsarbete är viktigt. Men att minska på det som är svårt är inte detsamma som att bygga resurser. Minst lika viktigt är att införa metoder och konkreta verktyg i våra skolor för att stärka välbefinnande. Genom detta arbete lär sig eleverna att arbeta utgående ifrån sina styrkor i svåra situationer. De lär sig att stärka en positiv sinnesstämning och ett dynamiskt mindset för att kunna lära sig bättre. De lär sig om medkänsla och att stärka relationer. Dessutom lär sig eleverna metoder att komma igen vid motgångar, som under COVID19 pandemin.

Publicerad 18.8.2021
Uppdaterad 18.8.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.