Anmälning öppen till skolkonsert åk 3-6

Ålands landskapsregering har glädjen att igen kunna bjuda in alla skolelever i åk 3–6 att ta del av en klassisk musikkonsert av Gävle symfoniorkester. Det ordnas två konserter fredagen 30.9.2022 i stora salen i Alandica.

Elevernas närvaro på konserten förutsätter en anmälan senast den 12 september, anmälning sker på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/A9920B8F90DE90E2

I anmälan ska önskemål för vilken konsert som skolan föredrar att gå på anges, fördelning av platser till konserterna sker dock i enlighet av plats och praktiska arrangemang