Anmälningen öppen till den viktiga fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa

Nu är anmälningen öppen till den efterfrågade fortbildningen Hälsa för lärande- lärande för hälsa med bland annat Petri Partanen som föreläsare.

Målsättningen med fortbildningen är att ge skolpersonal inom grundskola och gymnasiestadiet kompetens och modeller för att förstå sambanden mellan elevers/studerandes hälsa och lärande, relationers betydelse för trivsel och inlärning samt förståelse och redskap för hur man kan hantera stress på elev- och lärarnivå och stärka förmågan till resiliens. 

Deltagarna får ta del av en tydlig kunskapsbas för vad arbete med hälsofrämjande arbete i skolsamfundet innebär. Deltagarna får också ny kompetens och färdigheter i att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur och handledningsberedskap inom områdena hälsa, skolnärvaro, motivation, och lärande.

Fortbildningen inleds i januari 2023 och pågår till november samma år. Fortbildningen är avgiftsfri för deltagare.

Anmälningen görs via https://www.open.ax/ och fortbildningen finns under kurstyp "Uppdragsutbildning".  

Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 35. Om fortbildningen blir fullsatt kommer en gallring utgående från distrikt göras för att få en så stor spridning som möjligt. 

Läs mer