Logo för Nordplus

Ansökningsrundan för Nordplus-projekt för 2024 har nu öppnat!

Nordiska ministerrådets utbildningsprogram, Nordplus, uppmanar nordiska och baltiska institutioner och organisationer som arbetar med utbildning och lärande att söka bidrag i ansökningsomgången för 2024.

Om din organisation arbetar med utbildning eller lärande kan du söka medel från Nordplus för transnationellt utbyte av lärare, elever, studenter och kursdeltagare, samt nätverks- och projektsamarbete mellan utbildningsinstitutioner och aktörer i Danmark, Estland, Finland, Färöarna Öar, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Sista ansökningsdag är torsdagen den 1 februari 2024 klockan 23:59 CET och det totala bidragsbeloppet för Nordplus 2024 är 9,7 miljoner euro.

För ytterligare information se Nordplus webbsida, eller kontakta Carola Eklund eller Annettte Rumander vid utbildningsbyrån.