Anvisningar betygsmodeller

Ålands landskapsregering har gett ut nya anvisningar för upprättande och utfärdande av betyg samt betygsmodeller för yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Anvisningarna hittar ni här under Styrdokument/Anvisningar