Anvisningar betygsmodeller

Ålands landskapsregering har gett ut nya anvisningar för upprättande och utfärdande av betyg samt betygsmodeller för yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Anvisningarna hittar ni här under Styrdokument/Anvisningar 

 

Publicerad 29.5.2020
Uppdaterad 30.5.2023

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.