Behörighetsgivande speciallärarutbildning

Det finns planer på att starta en behörighetsgivande utbildning till speciallärare i grundskola och inom småbarnspedagogik (ämnesstudier 35 sp) med start augusti 2024. Studietiden är drygt 1 år och sker på uppdrag av Ålands landskapsregering som ett samabete mellan Högskolan på Åland/Öppna högskolan och Åbo Akademi

För att kunna bli antagen till utbildningen ska du vara behörig lärare inom grundskola eller barnomsorg samt ha läst minst 20 sp av grundstudierna i specialpedagogik.

Under vårterminen 2023 kommer två delkurser att erbjudas:

  • Funktionsvariation I, 5 sp (anmälan senast 21.12.2022)
  • Specialpedagogik och inkludering, 5 sp (anmälan senast 29.3.2022)

För ytterligare information och anmälan till vårens kurser, se infobladet nedan