Bli lärare i småbarnspedagogik

Bli lärare i småbarnspedagoigk genom att komplettera dina tidigare studier!

Åbo Åkademi inleder en kompletterande utbildning för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik på Åland 2019–2022

Är du intresserad hittar du en mera detaljerad information om utbildningen och hur du ansöker i informationsbladet 

 

Publicerad 25.2.2019
Uppdaterad 25.2.2019

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.