De första ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan fastställdes 1.2 2021

Den 1 februari 2021 beslöt landskapsregeringen att fastställa en del av ämnesdelarna i den nya läroplanen för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna som fastställdes är matematik, svenska, biologi för årskurs 5–9, omgivningskunskap årskurs 1–4, fysik och kemi för årskurs 7–9 samt läroämnet fysik & kemi för årskurs 5-6.

Läroplanen träder i kraft i sin helhet i 1.8 2021.

Länk till de fastställda ämnesdelarna