Dialog 2020, teman

Planeringen av Dialog 2020 pågår som ivrigast och vi har i skrivande stund en hel del bra föreläsare bokade. Flera tips från skolorna har beaktats och vi tar emot fler, speciellt tips på åländska föreläsare och då gärna verksamma lärare. I år är temat livslångt lärande och det öppnar ju upp fältet för många olika typer av innehåll. Föreläsarna kommer även i år att representera både forskning och skolnära praktik och teman som berörs är: 

  • GRIT - många likställer det med uttrycket "jävlar annamma" men kan också beskrivas som en person som jobbar mot långsiktiga mål, som oftast arbetar hårt och hängivet, som ger inte upp så lätt trots motgångar och som är duktig på att slutföra det som påbörjats.
  • Källkritik och evidensbaserat arbete
  • Rörelse i undervisningen - både i allmänna termer och mer konkreta tips och råd
  • Ämnesövergripande arbetsmetoder
  • Språkutvecklande arbetssätt - ur ett forskningsperspektiv men också med stöd av digitala verktyg
  • Kooperativ lärande
  • Lässtrategier - specielt riktat mot elever med annan språkbakgrund
  • Matematik för de lägre klasserna och omsorgen
  • Kompetensområden och helhetsundervisning i den kommande läroplanen för grundskolan 

Håll ögonen på den här bloggen en tid framöver för då kan du hålla dig informerad om vilka föreläsare som dyker upp under Dialog och vad exakt de kommer att prata om.

Utbildningsbyrån 
Carola Eklund