Dialogmöte kring karriärvägledning

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande på  Åland, Färöarna och Grönland bjuder in till ett Dialogmöte onsdagen den 29 september 2021 kl. 13.00 – 16.30.

Dialogmötet handlar om strategier för livslång vägledning - hållbar vägledning – framtidsvägledning: utmaningar och möjligheter med system för e-vägledning - vilka strategier är viktiga för de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland?

Målgruppen för dialogmötet är myndigheter och politiker med ansvar för vuxnas lärande, kompetensutveckling och vägledning. Beslutsfattare och tjänstemän med ansvar för utbildning, arbetsmarknad och det sociala området; EK-U-medlemmar från Grönland, Åland och Färöarna; Medlemmar i NVL:s arbetsgrupp för IKT och vägledning; Medlemmar i Nordiskt nätverk för vägledning.

Närmare information om dialogmötet med program och anmälan finns på NVLs hemsida:

https://nvl.org/content/dialogmote-om-livslang-vagledning-for-groenland-...

 

Publicerad 20.8.2021
Uppdaterad 20.8.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.