Digitala seminarier

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för skola och förskola. De gör det genom att samordna praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. Under hösten ordnar de tre intressanta digitala seminarier som är gratis för medlemmarna:

27 oktober    Nyanlända elevers lärande - Att möta mångfalden i klassrummet 

4 november  Programmering i skolan - när, var, hur och varför? 

3 december  Språkutvecklande arbete inom sfi - varför och hur? 

 

De åländska skolorna är via Ålands landskapsregering medlem i Ifous och kan därmed delta kostnadsfritt. För att f det kostnadsfritt måste ni vid anmälan uppge Ålands landskapsregering som kommun/arbetsgivare. Vi frågor, kontakta Carola Eklund.

Observera att anmälningstiden för det första seminariet är redan den 23.10.

 

Publicerad 22.10.2020
Uppdaterad 22.10.2020

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.