Digitalt läromedel i samhällskunskap åk 5 - 9, release 2 juni

Utbildningsbyrån har i samarbete med Schildts & Söderströms och inom ramen för Åland 100-arbetet tagit fram ett digitalt läromedel i samhällskunskap för åk 5 - 6 och 7 - 9. En arbetsgrupp bestående av lärare från grundskolan samt representant från Ålands fredsinstitut har bistått i arbetet. Bearbetningen är på slutrakan och en releasefest hålls den 2 juni! Under tillfället kommer besökarna att få ställa frågor om läromedlet men kommer också att kunna testa det direkt på plats. Vi hoppas att minst en från varje arbetslag eller en mindre skola från grundskolorna på Åland kommer till releasefesten. Även intresserade från andra skolformer är välkomna!

För mer information och anmälan, se inbjudan nedan. Sista anmälningsdag är 27 maj 2022.

 

Publicerad 5.5.2022
Uppdaterad 5.5.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.