Digitalt samtalsverktyg som stöd för kartläggning av behovet av digital kompetens

Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, NVL, har tagit fram ett verktyg för dig som möter vuxna personer i utsatta situationer som delvis saknar digital kompetens. Med hjälp av verktyget kan du tillsammans med din klient kartlägga och synliggöra de hinder som står i vägen för att personen ska känna sig trygg i användandet av digitala verktyg. Du hittar vertyget på NVL:s webbplats https://nvl.org/resurser/digital-toolkit/

Samtalsverktyget bygger på 5 olika teman utgående från forskningsrapporten Hard to reach som tagits fram av NVL i samarbete med Aalborgs universitet och finns på olika nordiska språk. Samtalsverktyget kan vara ett stöd för att gemensamt beskriva utmaningarna och komma fram till lösningar för den enskilda individen. Frågeformuläret är inte linjärt där varje enskild punkt måste besvaras utan ska ses som ett verktyg för meningsfull konversation för att användas enligt behov. Du kommer direkt till den svenska versionen via länken på NVL:s webbplats https://samtalevaerktoj.nvl.org/se.

Vid frågor, kontakta Bodil Regårdh eller Carola Eklund vid utbildningsbyrån