e-Twinning seminarium i Köpenhamn

Under seminariet kan lärare från de nordiska länderna och självstyrande områdena få lära sig mer om det nordiska initiativet "Nordic CRAFT". Som deltagande lärare får du en praktisk introduktion, en möjlighet att hitta en projektparner och påbörja arbetet med IKT och innovativ problemslöning med din klass i ett eTwinning projekt. 

Nordic CRAFT seminariet hålls i Köpenhamn 3-5 mars 2020 i samband med eventet Danish Learning Festival. Målgruppen är lärare som undervisar elever i åldern 12-15 år och som tidigare inte jobbat med ett eTwinning-projekt.

För mer information och anmälan, se https://www.oph.fi/sv/evenemang/2020/etwinning-seminarium-koopenhamn 

Observera att du behöver anmäla dig senast den 24 januari! Bland ansökningarna plockas de mest intressanta ut. Därför bör ni i er ansökan motivera varför ni vill vara med i ett Nordic CRAFT/eTwinning projekt, exempel vad ni har som syfte att utveckla (t.ex. något inom skolans verksamhet, metoder etc). Blir ni uttagna att få åka betalas resa och uppehälle av eTwinning!

Ta chansen och anmäl er!

Ni kan också läsa om CRAFT-metoden på utbildningsbyråns webbplats