Eu:s referensram för digital kompetens på svenska

Nu har den uppdaterade versionen av DigComp 2.2, dvs ramverket för digital kompetens för medborgare, till de väsentligaste delarna översatts till svenska. Ramverket ligger som grund för den kommande IT-strategin för undervisningssektorn på Åland 2022 -2027.

Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande och återspeglas även i de läroplaner som tagits fram inom barnomsorg och skola på Åland. Ramverket skiljer mellan kunskap, färdigheter och attityd och inom olika områden och innehåller många exempel. 

De olika kompetensområdena är 5 till antalet och innehåller totalt 21 kompetenser. Områdena omfattar Informations- och datakunnighet, Kommunikation och samarbet, Skapande av digitalt material, säkerhet samt Problemlösning. 

 

 

Publicerad 8.11.2022
Uppdaterad 8.11.2022

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.