Finlandssvenska vägledardagar 2023

Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet arrangerar de årliga svenskspråkiga vägledardagarna den 3-4 maj i Åbo. Temat i år är välmående

Program och anmälan finns på Regionförvaltningsverkets webbplats Vägledardagarna 2023
Anmälan senast 21 april 2023