First Lego League Challenge, lokal tävling för barn 10-16 år

Kodarklubben informerar:

First Lego League Challenge är en kunskaps- och teknologitävling för barn i åldrarna 10-16 år. Barnen ska under en period på cirka två månader bygga och programmera en legorobot att klara uppdrag på en tävlingsbana. De ska även skapa ett innovativt projekt där de söker fakta och håller föredrag inom ämnena samhälle och teknik. 

Kodarklubben planerar att delta i skandinaviska FLL (First Lego League) och att ordna en lokal deltävling 2023. Mer information om FLL: https://hjernekraft.org/challenge/om-first-lego-league

Kodarklubben vill locka lag från de åländska grundskolorna att delta i tävlingen. Barn som deltar kommer att få ökade kunskaper i ämnen som programmering, matematik, naturvetenskap, teknik, samhällskunskap och svenska. Att vara med i ett lag i FLL ger barnen träning i kommunikation, problemlösning och datalogiskt tänkande. Tävlingens tema ger barnen möjlighet söka tekniska lösningar på utmanande problem inom till exempel hållbarhet, tillgänglighet och andra viktiga samhällsfrågor. Temat för tävlingen varierar från år till år, temat för 2022 är “energi”.

Kodarklubbens mångåriga samarbetspartner Johnny Björkström kommer till Åland 22-25 augusti för att hålla en grundkurs i Lego Mindstorms-programmering. Kursen ger de grunder i programmering som behövs för att delta i FLL Challenge och i den här kursen vänder vi oss till lärare på Åland som är intresserade av att använda robot-programmering i sin undervisning. Det kommer även att finnas möjlighet för de lärare som vill att ställa upp med ett lag i FLL Challenge.

Vi kommer att schemalägga kursen till halvdagar baserat på hur deltagandet ser ut, anmäl ert intresse senast 30 juli till styrelsen@kodarklubben.ax