Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+) startade under hösten. Utbildningen är avsedd för de som arbetar inom småbarnspedagogiken och en ny antagnings till utbildningen sker till våren 2022. Antagningskriterier är allmän behörighet för universitetsstudier och avlagda grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik. 

För ytterligare information se Åbo akademis webbplats https://www.abo.fi/projekt/nationell-flerformsutbildning-till-larare-inom-smabarnspedagogik-pek-1000/

Grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik kan under detta läsår avläggas på svenska här:

Bekanta er med stipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier på Svenska kulturfondens webbplats . Kulturfonden kan bevilja stipendium för kursavgifter. 

Frågor kring studier till lärare inom småbarnspedagogik riktas till studierådgivare Jannika Backholm: jannika.backholm@abo.fi

Publicerad 12.10.2021
Uppdaterad 12.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.