FN:s läskunnighetsdag 8 september 2022

Sedan 1967 har UNESCO uppmärksammat Internationella läskunnighetsdagen. FN-förbundet har initerat 8 september som en internationell FN-dag den. Inom ramen för detta finns ett finländskt initiativ, Read hour, där tanken är att få oss alla att ägna oss åt läsning en timmer från kl. 19. Skolverket i Sverige har tagit fram förslag på aktiviteter som kan göras inom skolan med målet att inspirera barn och unga till att läsa och att etablera en festdag för läsningen.