Folkhälsans virtuella lärarnätverksträff

Onsdagen den 12.4 kl. 15.30-17.00 ordnar Folkhälsan ett virtuellt lärarnätverk. Temat för träffen är hur du som lärare kan stöda barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Tillfället är kostnadsfritt och riktar sig både till låg- och högstadielärare. 

Med på träffen är Paula Ala-Käkelä, sakkunnig inom neuropsykiatriska frågeställningar, för att ge dig som lärare information om hur barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan bemötas och stödas i en klassmiljö. Hur påverkar t.ex. ADHD och autismspektrumtillstånd barn och ungas beteende, tänkande eller inlärning? Hur kan du som lärare beakta det och stöda eleverna genom styrkorna som funktionsvariationen ger? Utöver detta kommer Folkhälsan att presentera det som är på gång i de olika regionerna och vad för material och skolbesök vi kan erbjuda dig som lärare. 

Anmälan till lärarnätverket sker senast 10.4 via Folkhälsans webbplats https://www.folkhalsan.fi/evenemang/testamne/virtuellt-lararnatverk/