Bakgrundsbild av barn för föreläsning kring välmående

Föreläsarnas presentationer från seminariet kring välmående

Föreläsarnas presentationer finns nu uppladdade från seminariet kring välmående den 6 mars. Några föreläsare önskar att deras presentationer endast delas med dem som var på föreläsningen men vilka det är framkommer tydligt. Ni hittar dem under länken på utbildningsbyråns webbplats.

https://www.utbildning.ax/fortbildning/material-fran-fortbildningarseminarier/temaeftermiddag-valmaende-2024