Föreläsarpresentation Christoph Treier

Christoph Treier är delägare av JC institutet, ett center för ledarskap, coaching och mental träning. Han anlitas flitigt som föreläsare och coach i hela världen. Han är också känd från olika tv- och radioprogram.
Treier har skaffat sig ett namn som coach för många ledningsgrupper i näringslivet. Han är lyhörd och har förmågan att greppa komplexa problem på ett konstruktivt och handlingskraftigt sätt. Han handplockades bland annat som coach från Healthyboss/Aalto för internationella uppdrag.
Christoph är grundaren av School for Success som arbetar med elever som har tappat motivationen för skolan, anser sig vara dumma och värdelösa eller som har blivit så kallade hemmasittare.

Christoph Treier föreläser på fredag under Dialog 2020 under rubrikerna Varför spelar emotioner så stor roll för skolan (Kenynote) och School for Success.