Föreläsarpresentation Dialog 2022, Linus Nyman

Linus Nyman är forskningschef på den idéella organisationen Outreach, där han jobbar med att hjälpa och skydda utsatta gruppers digitala liv. Tidigare forskade och undervisade Linus IT-relaterade ämnen inom universitetsvärlden. Då han inte föreläser, undervisar eller kuskar barnen till diverse hobbyn skriver han på en bok om (den goda sortens) hackers. Du hittar också mycket bra material på Linus webbplats Digifanskap.

Linus föreläser under dag 1 på Dialog 2022 digital säkerhet och där ger han konkreta råd hur vi kan skydda våra online konton och digitala liv. 

Föreläsningen är en keynote och vänder sig alla målgrupper