Föreläsarpresentation Dialog 2023, Astrid Frylmark

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör. Hon har lång erfarenhet av arbete med barns och ungas språkutveckling, både när allt fungerar och när det finns svårigheter. År 2016 erhöll hon Svenska Logopedpriset. Här kan du läsa mer om Astrid 

Läs mer om övriga föreläsare!

Läs mer om Dialog 2023!