Föreläsarpresentation Dialog 2023, Fredrik Holmberg

Fredrik Holmberg och Filmpedagogerna var tillsammans med Göteborgs Universitet centrala i introduktionen av MIK, Medie- och informationskunnighet i Sverige och ingår i internationella, nationella och regionala nätverk för MIK. 

Filmpedagogerna har utvecklat medie- och informationspedagogik och skapat läromedel under 30 år, huvudsakligen för skolans värld. Metoderna är föreläsningar, filmsamtal och praktiska workshops med eget skapande.

Fredrik Holmberg håller en keynote om framtidens kompetenser unnder båda dagarna på Dilalog kring hur MIK-begreppet förändrats sen start samt en workshop under dag 1 om berättandets pedagogik.

Läs mer om Dialog 2023 här!

Läs mer om övriga föreläsare här!