Föreläsarpresentation Dialog 2023, Liselotte Kjellmer

Lisen är legitimerad logoped och har disputerat vid University of Washington. Hon har bedrivit forskning vid Enheten för logopedi på Karolinska Institutet, Gillbergscentrum på Göteborgs Universitet och Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Lisen har arbetat kliniskt med barn med språksvårigheter i över 25 år samt har arbetat som logoped vid Karolinska universitetssjukhuset med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd hos barn. Hon har även arbetat praktiskt i Alingsås kommun som logoped i ett centralt resursteam. Sedan september 2021 arbetar Lisen som forskare och lektor i specialpedagogik på Göteborgs universitet. 

Lisen föreläser dag 1, 7 februari på Dialog 2023

Läs mer om övriga föreläsare!

Läs mer om Dialog 20231