Maria-Pia

Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia Gottberg är Lic Mental tränare, författare och föreläsare och grundare till konceptet känslodockan Friendy. I närmare 20 års tid har Maria-Pia föreläst för och utbildat personal inom främst förskola och skola. Hon beskrivs ibland som en av Sveriges främsta föreläsare när det handlar om att möta barns känslor. 

Maria-Pia håller både en föreläsning och en påföljande workshop under dag 1, 7 februari, på Dialog. Hon ställer också ut och säljer (kontantbetalning) eget material under dagen. Under workshopen har Maria-Pia också Ursula Schober med sig som medhjälpare.

Läs mer om Dialog 2023 här!

Här hittar du fler föreläsare!