Föreläsarpresentation Dialog 2023, Maria Rönn-Liljenfeldt

Maria är doktorand inom specialpedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har under många år varit verksam som speciallärare i åk 1-9 och är just nu tjänstledig från sitt lektorat i specialundervisning vid Vasa övningsskola. Marias forskning är del av ett större forskningsprojekt, SAMSKOLAN, med fokus på samundervisning mellan klasslärare och speciallärare som en inkluderande undervisningsform. 

Maria gästar oss båda dagarna på Dialog 2023 och föreläsningen kopplar till fjolårets inslag ”Samundervisning –ett sätt att stödja elever i det gemensamma klassrummet” med utgångspunkt i forskningsresultat gällande rektorers upplevelser av sin egen och lärarnas roller i förverkligandet av samundervisning. 

Läs mer om övriga föreläsare

Läs mer om Dialog 2023