Föreläsarpresentation Dialog 2023, Nina Bergdahl

Nina Bergdahl har doktorerat på lärande i det digitala samhället vid Data och Systemvetenskapliga Institutionen, DSV, Stockholms universitet. Efter det arbetade Nina som lektor i didaktik och digitalisering vid utbildningsförvaltningen, där hon bland annat tagit fram en kommunal Digitaliseringsstrategi. Nu arbetar Nina som lektor på Högskolan i Halmstad, där hon undervisar på lärarutbildningen och forskar på lärares designpraktiker, syn på framtiden, data-driven skolutveckling och robotdidaktik. 

Nina publicerade den första svenska studien om omställningen till krisinitierad distansundervisning under Covid-19 pandemin, och därefter flera studier som belyst olika perspektiv under pandemin. Däribland en större systematisk forskningsöversikt som blivit uppmärksammad av Skolahemma.se, UNESCO, Nordirlands skoldepartement, The Conversation samt medier i Sydamerika och Australien.

Nina Bergdal föreläser båda dagarna under Dialog. Den 7 februari föreläser hon under rubriken Design för engagerat lärande med huvudfokus på distansundervisning med målgruppen högskola och gymnasium. Den 8 februari föreläser hon under temat Det kritiska engagemanget där större fokus ligger på olika lärandesituationer och riktar sig mer mot grundskolan. Observera att båda föreläsningarna är öppna för alla målgrupper. 

Läs mer om övriga föreläsare i vår blogg!

Läs mer om Dialog 2023!