Föreläsarpresentation Dialog 2023, Ursula Schober

Ursula Schober är en av Stockholmförskolornas mest älskade barteaterskådespelare. Hennes föreställningar om känslor är skapade utifrån det barn hon önskar att hon hade fått vara och de vuxna hon hade behövt möta under sin egen svåra barndom. Få kan möta barn med sådan respekt och ödmjukhet som Ursula. För pedagoger som ser hennes förställningar är förhållningssättet lika givande att ta del av som själva storyn. Här kan du läsa mer om Ursula www.teateru.se

Tillsammans med Maria-Pia Gottberg leder Ursula workshopen Medkänslans pedagogik där hon med kreativa metoder och mycket kärlek visar hur du kan stötta barn att förstå och handskas med känslor, empati och medkänsla med andra. Under workshopen får du verktyg för egen del samt hur du kan levandegöra känslo- och empatiarbetet tillsammans med barnen.

Ursula och Maria-Pia håller sin workshop dag 1 den 7 februari.

Läs mer om övriga föreläsare här!

Läs mer om Dialog 2023 här!