Föreläsarpresentation Henrik Smulter och André Forsman

André Forsman

André Forman är utbildad filosofie magister i allmän historia. Han är verksam vid Gymnasiet i Petalax där han undervisar historia, samhällslära och filosofi. André har under samtliga verksamma år i Petalax varit aktiv i skolans återkommande projektverksamhet som ofta innefattat temaresor. Inom pedagogiken har han de två senaste läsåren jobbat aktivt för att stöda stadie- och ämnesövergripande helheter utifrån ett fenomenbaserat lärande. Han har också varit aktiv inom gymnasieskolornas utvecklingsnätverk (LUKE) inom vilket man har utarbetat ett samarbete mellan andra och tredje stadiets utbildning. 

Henrik Smulter

Henrik Smulter är filosofie magister i allmän historia med huvudsaklig undervisning vid Högstadiet i Petalax sedan 2003. Han har bred erfarenhet av undervisning i realämnen och har under lång tid jobbat för ämnesöverskridande studier även i grundskolans årskurs 7-9. Det senaste tillskottet på Henriks pedagogiska CV är det tvärvetenskapliga och stadieövergripande Apolloprojektet. Tidigare har han också varit drivande inom företagsamhet i skolan. 

Henrik och André föreläser både torsdag och fredag på Dialog 2020 kring ämnes- och stadieövergripande helheter. Föreläsningen riktar sig till både grunskolans och gymnasiets lärare. Ni kan läsa mer om Apollo-projektet på deras webbplats!