Föreläsarpresentation Johanna Björkell

Johanna Björkell har sagts vara en specialpedagog, men säger att hon endast är en ämneslärare, it-pedagog och forskare som anser att de bästa eleverna i klassen är de med inlärningsutmaningar. Varför anser hon det? ”Det är de eleverna som får dig att både vilja bli och bli en bättre pedagog. För alla elever”. 

Ordet inlärningsutmaningar då? Johanna ser på begreppet som långt mycket bredare än traditionellt i specialpedagogiska sammanhang: har du en sjukdom som påverkar hur du mår i klassen eller när du gör hemarbete? Är ditt liv stökigt med skilsmässor, ond bråd död, andras sjukdomar, vare de psykiska eller fysiska, runt omkring dig? Har du sociala eller mentala svårigheter? Då har du också inlärningsutmaningar. 

Så välkommen med och titta på hur du kan bli en bättre pedagog för alla elever/studenter.

Johanna föreläser båda dagarna under Dialog 2019 under rubrikern Språkkurs tillgänglig för alla samt Göra digitala element tillängliga.