Föreläsarpresentation Matteklubben

Marie Eneqvist och Annika Faxander grundade Matteklubben 2014 efter att PISA undersökningen slagit ner som en bomb, svenska elevers kunskap i matematik hade försämrats kraftigt! Utgångspunkten när Matteklubben startades var att utnyttja hela skoldagen och knyta ihop fritidshem och skola genom samverkan. Fritidspedagoger/lärare i fritidshem som arbetar med Matteklubben i halvklass eller på eftermiddagen upptäcker att övningarna är väl genomtänkta, allt är förberett och, sist men inte minst, att eleverna tycker att det är kul och spännande.

IT-klubben startades då en efterfrågan för IKT inom fritidshemmet fanns. Liksom Matteklubben fungerar IT-klubben på samma sätt med färdiga övningar och material som har koppling till läroplanen. I dag finns kunskapsklubbarna på cirka 400 skolor över hela landet vilket gör att tusentals elever får upptäcka matematik och digitala verktyg på ett kul och kreativt sätt.

Idag arbetar vi med flera olika kunskapsklubbar; Matteklubben, IT-klubben för grundskola och förskola, Språkklubben samt Matteklubben för grundsärskola. Ni kan läsa mer om Matteklubbens verksamhet på deras webbplats!

Marie och Annika föreläser båda dagarna under Dialog 2020. Målgrupperna kommer att vara specialpedagoger och personal i förskola samt skola och fritidshem.