Föreläsarpresentation Mia Skog

Mia Skog är ämneslärare i biologi, geografi och kemi och jobbar nu som utbildningsplanerare  och fortbildare vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia samt som handledande tutor i Raseborg. Till kompetensområdena hör skolors verksamhetskultur, programmering och making, bedömning och hållbar utveckling. Mia Skog har en passion för elevaktiverande arbetsmetoder, digitalt skapande och är mån om den vetenskapliga metoden.

Mia kommer att hålla två föreläsningar på fredag under Dialog 2020. Den ena presentationer handlar om hållbar utveckling med funktionella metoder och den andra om gemensamt lärande och tutorns vardag.