Föreläsarpresentation Patricia Diaz

Planeringen av Dialog 2020 har nu kommit till ett läge där vi kan presentera våra föreläsare. Först ut är Patricia Diaz.

Hon är legitimerad gymnasielärare i spanska och engelska och har arbetat de senaste 10 åren som språklärare, förstelärare, utvecklingsledare och arbetslagsledare på gymnasiet. Idag kombinerar hon sin deltidstjänst som pedagogisk utvecklare på KTH med att föreläsa, skriva böcker och att programleda UR:s lärarserie ”Lärlabbet”.

Patricias fokus ligger på hur man som lärare kan utveckla sin digitala kompetens så pass mycket att man lättare kan hitta balansen mellan användningen av analoga och digitala verktyg i undervisningen. Hon månar om att alla elever ska få möjlighet att uttrycka sig och komma till tals under lektionstid och hon tycker att källkritik och digital kompetens är viktigt. I Patricias klassrum hittar man en kombination av en genomtänkt pedagogik, ett formativt förhållningssätt, en språkutvecklande undervisning och en hel del digitala verktyg. Hon har skrivit tre böcker för Studentlitteratur - ”Webben i undervisningen - sociala medier och digitala verktyg för lärande” (2012), ”Arbeta formativt med digitala verktyg” (2014, reviderad upplaga 2019) och ”Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning” (2019).

Patrica håller två föreläsningar på torsdag under Dialog 2020; Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning samt Arbeta formativt med digitala verktyg. Båda föreläsningarna riktar sig till lärare från grundskolans åk 4 upp till gymnasialstadiet och högskolan. I föreläsningarna tar hon avstamp i sina senaste böcker.