Föreläsning kring miljö, material och dokumentation i barnomsorgsverksamheten

Regionförvaltningsverket ordnar den 7 oktober kl 12.30 - 16 digitalt  föreläsningen

En rörande rörelse av rör(l)ighet - miljö, material och dokumentation i småbarnspedagogiken

Under föreläsningen bjuds du in till att tänka på hur vi kopplar ihop miljö, material och dokumentation i verksamheten med barnen. dessutom får du också konkreta exempel på processinriktat arbete. Hur hjälper miljö, material och dokumentation oss, som Gunilla Dahlberg utrycker det, att lyssna efter det som vill göra sig hört? 

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

Fortbildningen är avgiftsfri!