Föreläsning, programmering i grundskolan

Utbildnings- och kulturavdelningen bjuder in till en kostnadsfri föreläsning kring programmering i grundskolan den 16.11.2021 kl. 12.30 - ca 16.00. Insatsen är ett led i utbildningsbyråns stöd till skolorna i implementeringen av grundskolans nya läroplan. Föreläsningen riktar sig till alla lärare inom grundskolan på Åland och syftet är att skapa en gemensam förståelse för vad programmering kan innebära i grundskolans olika ämnen. Det krävs ingen förkunskap inom programmering för att delta men även lärare som redan jobbat med programmering i skolan kan med fördel delta. Föreläsare är Linda Mannila, finlandssvensk företagare, forskar och expert med fokus på digitalisering, utbildning och samhällsutveckling. 

För mer information och anmälning, se inbjudan nedan! Sista anmälningsdag 10 november 2021!

 

Publicerad 20.10.2021
Uppdaterad 20.10.2021

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.