Fortbildning Everyone Can Create

I samarbete med Karsten Steiner och Godby högstadieskola erbjuder Ålands landskapsregering ett fortbildningstillfälle kring kreativa arbetsmetoder. Metoden utgår ifrån de arbetssätt som användes i projektet MoPic som elever från GHS var delaktiga i. 

Tillfället är avgiftsfritt och hålls vid Godby högstadieskola den 20 november 2018 kl. 13.00 – 16.00.

Ytterligare information finns i inbjudan nedan

 

Publicerad 18.10.2018
Uppdaterad 18.10.2018

Utbildning – en skolresurs på Åland är en webbplats som administreras av utbildningsbyrån vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning.